Nøgletal for ungdomsboliger

Følgende tabeller viser nøgletal for ungdomsboliger. Heriblandt antallet af videregående studiepladser og studerende bosat i de 7 største universitetsbyer.

Tabellen viser antallet af studerende på videregående uddannelse, antal studiepladser, antal studieboliger samt dækningsgraden heraf fordelt på de 7 største universitetsbyer.

Det ses af tabellen, at bestanden af studieboliger udgør knap 76.000 boliger, hvilket svarer til en samlet summarisk dækningsgrad for studieboliger i forhold til videregående uddannelsespladser på 29 pct.

De 29 pct. svarer til, at der er 3,6 studiepladser på en ungdomsbolig.

Antal videregående studiepladser og studerende bosat i de 7 største universitetsbyer, 2018/2019  

Kommune Studiepladser Studerende bosat Studerende bosat ift. studiepladser Studieboliger  Dækningsgrad*
  1.10.2018 1.10.2018 (pct.) 1.1.2019 (pct.)

København

 

71.300 69.300 97 12.900 18

Frederiksberg

18.400 9.200 50 2.000 11

Lyngby-Taarbæk

13.500 3.200 24 1.700 13
Roskilde 12.800 3.500 27 2.400 19
Odense 26.300 20.500 78 5.300 20
Aarhus 47.600 42.700 90 12.400 26
Aalborg 24.500 20.800 85 8.200 33
Øvrige kommuner 47.700 92.900 195 31.000 65
I alt  262.100 262.100 100 75.900 29

*antal boliger ift. studiepladser

Opgørelsen er baseret på beregninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på data fra Danmarks Statistik. Antallet af studerende ved videregående uddannelser er baseret på offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken). Antallet af studieboliger er baseret på data fra BBR, Landsbyggefonden og en samkørsel af BBR med CPR (øvrige studieboliger).

Henlæggelsesbeløb for selvejende ungdomsboliger 

I selvejende ungdomsboliginstitutioner, som er opført med statsstøtte, skal der årligt henlægges beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

Henlæggelsesbeløbene reguleres med udviklingen i lønindeks for den private sektor. Der skal mindst henlægges følgende beløb (kr./m²):

Oversigt over henlæggelsesbeløb for selvejende ungdomsboliger 

Studieår Vedligeholdelse (konto 17) Fornyelse (konto 18) 
2011/2012 32,71 52,70
2023/2013 33,30 58,23
2013/2014 33,72 58,97
2014/2015 34,06 59,56
2015/2016 34,54 60,39
2016/2017 35,13 61,42
2017/2018 35,66 62,34
2018/2019 36,41 63,65
2019/2020 37,14 64,92
2020/2021 37,96 66,35
2021/2022 38,68 67,61
2022/2023 39,53 69,10
2023/2024 40,79 71,31

 

 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her