Skæve boliger

Ordningen med skæve boliger skal gøre det muligt at etablere boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Skæve bolig skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug. Der er tale om permanente boliger, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.

Ordningen startede i 1999 som en forsøgsordning og blev gjort permanent med virkning fra 1. januar 2009.

Der er i 2004 og 2006 foretaget evalueringer af ordningen, der viser, at beboerne, der i adskillige år ikke har haft tag over hovedet, er tilfredse med at bo i boligerne, og beboernes livskvalitet og livssituation er forbedret.

Fra 2015 til marts 2017, er der foretaget en bredde- og dybdeundersøgelse af kommunernes kendskab, holdninger og praktiske anvendelse af ordningen og afdækker derigennem, hvilke drivkræfter og barrierer der kan være for kommunernes brug af ordningen.

Læs mere om hjemløshed her

Læs bekendtgørelsen om tilskud til udviklingen af skæve boliger 

Hent evalueringsrapporter om 'Boliger og hjem for særligt udsatte' samt "Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse" nedenfor. 

Læs mere om evalueringen af skæve boliger og deres anvendelse her 

Læs mere i rapporten om boliger og hjem for særligt udsatte fra 2004

Læs mere i rapporten om boliger og hjem for særligt udsatte fra 2006  

 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her