Kommunal anvisning til almene familieboliger

For at kunne løse boligsociale opgaver har kommunen anvisningsret til hver fjerde af de ledige almene familieboliger i Danmark. Denne anvisningsret går forud på venteliste.

Hvis kommunen beslutter det, har den anvisningsret til hver fjerde af de ledige almene familieboliger i kommunen. Kommunen skal bruge sin anvisningsret til at løse påtrængende boligsociale opgaver.

Kommunen kan i stedet indgå en frivillig aftale med boligorganisationen om at stille et antal ledige familieboliger til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Dette tal kan være mere eller mindre end hver fjerde bolig.

Kommunen kan også beslutte at almene boligorganisationer skal stille indtil hver tredje ledige bolig til rådighed til genhusning for husstande, hvis bolig skal rømmes som følge af sanering, byfornyelse eller nedrivning.

Kommunens anvisningsret går forud for ventelisten. Man kan derfor søge kommunen om hjælp til at få anvist en almen familiebolig.

Kommunen anviser ikke efter venteliste men vurderer, om ens behov er så stort, at den vil anvise en bolig.
Kommunen vurderer også selv, hvem af ansøgerne, der har det største og mest akutte behov.

Der gælder særlige regler for kommunal anvisning af ledige boliger i udsatte boligområder og områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet.

I udsatte boligområder  gælder særlige regler for kommunal anvisning.

Læs mere om særlige regler for udsatte boligområder her 

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her