Startboliger

Startboliger er en boligform rettet mod udsatte unge mellem 18-24 år. Boligerne er støttet af satspuljemidler og placeret på tværs af de danske kommuner

Startboliger er en boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 24 år.

Det særlige ved startboligerne er, at de er ungdomsboliger, hvor der er tilknyttet sociale viceværter. De sociale viceværter hjælper de unge med praktiske ting i hverdagen og med at fastholde uddannelse eller arbejde.

Det er den enkelte boligorganisation, der modtager og behandler ansøgninger fra unge, der gerne vil bo i en startbolig. Kommunen skal godkende udlejningen.
 

Etablering af startboliger 

Startboligerne er forankret i almene boligorganisationer eller frivillige organisationer med et socialt sigte og er etableret enten som individuelle boliger i en større bebyggelse eller som små bofællesskaber.

Boligerne har fået støtte fra de såkaldte satspuljemidler i årene 2012-2015. Støtten er givet i op til 15 år.

Placeringen af startboliger 

I oversigten nedenfor kan du se, i hvilke kommuner der er oprettet startboliger med støtte fra ministeriet samt antallet af boliger.

Du kan kontakte kommunen for at høre nærmere om startboligerne, herunder hvilke almene boligorganisationer som udlejer boligerne.

Tabel over antallet af startboliger i kommunerne

Kommune Antal af startboliger
Billund 10
Brønderslev

13

Furesø 18

Guldborgsund

12
Haderslev 8
Hedensted 16
Helsingør 6
Hillerød 15
Holstebro 10
Horsens 10
Ikast-Brande 9
Langeland 9
Lemvig 8
Mariagerfjord 10
Nyborg 10
Næstved 10
Randers 21
Skanderborg 8
Skive 15
Slagelse  20
Struer 8
Thisted 10
Viborg  15
Aabenraa 12
Aalborg 6
Aarhus 46

 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her