Elektronisk indberetning til BOSSINF-STB

For at sikre, at ministeriet kan følge udviklingen i byggeriet, skal det støttede byggeri indberettes til BOSSINF-STB.

BOSSINF-STB er et edb-baseret indberetnings-, forvaltnings- og informationssystem for alle processer i sagsforløbet og hostes af KMD.

Bygherren skal elektronisk indberette støtteoplysningerne på et såkaldt Skema ABC samt oplysninger om medvirkende virksomheder og nøgletalsoplysninger for bygherre, entreprenører og rådgivere.

En bygherre skal have et virksomhedssignatur, dvs. digital signatur for at kunne indberette elektronisk til kommunen.

Bygherrer der ikke har et virksomhedssignatur kan bestille en sådan hos DanID.

Efter at have fået oprettet en virksomhedssignatur, kontakter bygherren kommunen for at få åbnet sagen for bygherrens elektroniske indberetning, og bygherren har derefter adgang til systemet.  

Kommuner og bygherrer skal benytte systemet til følgende boligtyper:

  • Almene familieboliger, ungdoms- og ældreboliger
  • Ældreboliger opført af en selvejende institution, herunder ombygning af plejehjem
  • Servicearealer til ældreboliger (plejeboliger)

For yderligere information om BOSSINF-STB henvises der i øvrigt til bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., kapitel 2.

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her