Finansiering af almene boliger

Alment byggeri etableres med offentlig støtte med forskellig fordeling mellem stat, kommune og beboere.

Fællestrækket for finansiering af almene boliger har været, at det offentlige, dels har ydet en kontant engangsstøtte, dels støtte til delvis betaling af ydelserne på de optagne lån.

Hertil kommer, at finansieringen af og støtten til de enkelte boligtyper har været forskellig. Inden for de senere år er den offentlig støtte givet, dels i form af grundkapital fra kommunen eller regionen, dels fra staten som en løbende ydelsesstøtte til optaget realkreditlån til byggeriet.

Finansieringen af de tre boligtyper har som udgangspunkt været ens, men varieret inden for visse boligtyper.

Fra 1. januar 2019 er indført nye regler for finansieringen af de tre boligtyper til nybyggeri og ombygning med tilsagn efter 1. januar 2019: 

For almene familieboliger er der indført en differentiering af den kommunale grundkapital afhængig af boligernes størrelse. Grundkapitalen beregnes således med en procent på baggrund af det samlede boligprojekts boliggennemsnit som følger:

  • For almene familieboliger med et boliggennemsnit under 90 m2 udgør grundkapitalen 8 pct. af byggeriets anskaffelsessum.
  • For almene familieboliger med et boliggennemsnit fra 90 m2 - 105 m2 udgør grundkapitalen 10 pct. af byggeriets anskaffelsessum.
  • For almene familieboliger med et boliggennemsnit fra 105 m2 og derover udgør grundkapitalen 12 pct. af byggeriets anskaffelsessum.
  • For almene ungdoms- og ældreboliger er grundkapitalprocenten 10 af  byggeriets anskaffelsessum.
     

Derudover finansieres boligerne med:

  • 2 pct. finansieres ved beboerindskud, og
  • Fra 90 - 86 pct. af anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af realkreditlån afhængig af størrelsen af den kommunale grundkapital, hvortil staten løbende yder ydelsesstøtte. Optagne lån kan maksimalt afdrages over 40 år.

Totaløkonomiske merinvesteringer

Med henblik på at at fremtidssikre byggeriet har bygherren mulighed for at foretage totaløkonomiske merinvesteringer . Merinvesteringen finansieres med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Universitetsnære almene ungdomsboliger

Anskaffelsessummen for universitetsnære almene ungdomsboliger finansieres ved 78 pct. lån og 20 pct. fondsbetalt grundkapital og 2 pct. beboerindskud.

Almene ældreboliger 2008-2010

I perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2009 var den kommunale grundkapital til etablering af almene ældreboliger med serviceareal, dvs. almene plejeboliger, nedsat fra 14 til 7 pct.

Fra 1. juli 2009 til udgangen af 2010 var grundkapitalen nedsat for alle almene boliger til 7 pct. Realkreditlånet var tilsvarende øget til 91 pct.

Serviceareal

Derudover findes der særlige støtteordninger til etablering af servicearealer til ældreboliger og støtte til almene ungdomsboliger.

Staten yder således et engangstilskud til etablering af serviceareal tilknyttet almene ældreboliger på maks. 40.000 kr. pr. tilknyttet almene ældrebolig.

Lånetyper til alment boligbyggeri

Læs om fastsættelse af lånetype i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger på Statstidende.

Læs mere om fastsættelse af lånetype her 

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her