Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

4. april 2024 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferieophold.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere får svar på ansøgningen i maj 2024.

Projektperiode

Sommerferieopholdene skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2024 og gentages i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2025. De opfølgende aktiviteter skal i begge projektår afholdes i perioden mellem sommerferieopholdet og indtil den 31. maj året efter sommerferieopholdet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.
 

Midler til fordeling

Der afsat i alt 11 mio. kr. i 2024 og 2025 til ansøgningspuljen, der fordeles ligeligt mellem de to projektår.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.09.22.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. 

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 5. marts 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 30-04-2024
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth Dehn
cabh@sbst.dk