Støtte til forældre til anbragte børn og unge

Når et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet, har forældrene brug for at blive inddraget, og de har ret til at få en støtteperson og anden nødvendig støtte.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk