Klagemuligheder for anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge, som er fyldt 12 år, kan klage over de afgørelser, som kommunen træffer om barnets eller den unges anbringelse.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk