Anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge

Serviceloven sikrer lige muligheder for alle børn og unge uanset etnisk baggrund. Både ved forebyggende indsatser og når anbringelse er nødvendig.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk

Senest opdateret 26-03-2018