Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssteder

Udsatte unge, som er på vej ud i en selvstændig tilværelse og kun har brug for en meget begrænset støtte, kan anbringes på ”eget værelse”, kollegie eller kollegielignende opholdssteder.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk