Den tyske ordning

For at få en GDV-godkendelse kan ansøgere jf. GDV-bekendtgørelsens § 3 pkt. 1 anvende bl.a. tyske certifikater som dokumentation for deres byggevare eller delkomponenter heraf.

Forbindelse til den danske godkendelsesordning

I forbindelse med markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand skal der foreligge dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber af byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af.

Dette kan bl.a. ske ved at anvende tyske certifikater, der er i overensstemmelse med den ordning, der gælder i Tyskland, som sundhedsmæssig dokumentation, jf. GDV-bekendtgørelsens § 3, nr. 3.

Ved ansøgninger om GDV-godkendelse eller GDV-fornyelse kan ansøgere ligeledes anvende bl.a. tyske certifikater, der er i overensstemmelse med den ordning, der gælder i Tyskland, som dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber for byggevarer eller delkomponenter af andre materialer end metal. Dette fremgår af GDV-bekendtgørelsens § 9, stk. 1.

Den nye tyske ordning 

Efter udløbet af overgangsordningen den 21. marts 2023 gælder de nye tyske regler for plastik og andre organiske materialer (bl.a. belægninger, smøremidler) i kontakt med drikkevand.

Den tyske miljøstyrelse, Umweltbundesamt (UBA), har fastsat de nye obligatoriske evalueringskriterier for plastik og andre organiske materialer i kontakt med drikkevand (KTW-BWGL), der nu finder anvendelse.

Det betyder, at dokumentation, hvor der er testet i overensstemmelse med de tidligere tyske regler, KTW, ikke fremover kan anses som gyldig dokumentation ved ansøgninger i GDV-ordningen for en byggevare eller delkomponenter af plastik og andre organiske materialer.

Dette gælder, selv om det tyske certifikat først udløber efter 21. marts 2023.

Dokumentation

I GDV-ordningen kan der nu accepteres følgende tyske certifikater som sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer eller komponenter af plastik og andre organiske materialer:

  • Konformitetserklæring (AoC) efter 1+ systemet udarbejdet af et akkrediteret certificeringsorgan i overensstemmelse med reglerne i KTW-BWGL.
  • Produktcertifikat udarbejdet af et akkrediteret certificeringsorgan baseret på testning i overensstemmelse med reglerne i KTW-BWGL. Certifikater baseret på en materialeprøve accepteres dog ikke.

De konkrete certifikater vil i forbindelse med sagsbehandlingen blive gennemgået for at sikre, at der er en tydelig sporbarhed mellem den pågældende byggevare eller delkomponent, der er omfattet af ansøgningen, og det produkt, der er omfattet af det indsendte certifikat.

Sporbarhed til materialet er ikke tilstrækkeligt. Hvis der ikke er den fornødne sporbarhed, vil certifikatet ikke kunne anvendes som dokumentation.

Plastik og andre organiske materialer 

Ved markedsføring og salg af byggevarer eller delkomponenter heri af plastik og andre organiske materialer kan ovennævnte certifikater ligeledes anvendes som dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber.

Byggevarer eller delkomponenter af elastomerer eller termoplastiske elastomerer er frem til 1. marts 2025 omfattet af en særlig overgangsordning.