Q&A til forbrugere

På denne side kan du læse, hvad man som forbruger skal være opmærksom på.

Vores bekendtgørelse regulerer salg og marketing af byggevare. Dog kan GDV-ordningen stadig have betydning for dig som forbruger. 

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål nedenfor, kan du kontakte os på vores mailadresse ude til højre. Du vil oftest få svar indenfor fem hverdage.  

Q&A

Der kan ske afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer fra drikkevandsinstallationerne til drikkevandet.

Det skyldes, at byggevarerne kan være lavet af tungmetaller som bly, cadmium og nikkel eller fra plastmaterialer og elastomerer (gummi).

De danske myndigheder har siden 1972 stillet nationale krav til, hvor meget der må afsmittes til drikkevandet fra installationerne.

Reglerne skal være med til at sikre, at det kolde drikkevand lever op til kvalitetskravene.

Bekendtgørelse nr. 1007/2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det gældende retsgrundlag og regulerer fra bebyggelsens skel og frem til tapstedet (vandhanen).

Med bekendtgørelsen stilles der krav om sundhedsmæssig dokumentation, inden byggevaren må markedsføres og sælges.

Reglerne omfatter eksempelvis vandhaner, vandrør, slanger, fittings, ventiler, vandmålere mv., som bruges inden for indgang til ejendom.

Alle handelsled, dvs. både producenter, importører, grossister, butikker (fysiske såvel som webshops) og installatører, har et selvstændigt ansvar for at sikre, at de byggevarer, der markedsføres og sælges, er lovlige.

En byggevare skal derudover være korrekt mærket, så alle selv kan tjekke, om den er lovlig.

Det kan eksempelvis være ved, at der på emballagen eller i følgedokumenterne henvises til et godkendelses-/certifikatnummer.

Hvis du ikke umiddelbart kan se byggevarens godkendelses-/certifikatnummer, kan du spørge hos forhandleren.

Du kan tjekke gyldigheden af et godkendelses-/certifikatnummer på Godkendttildrikkevand.dk 

De forskellige godkendelser og certifikater er tidsbegrænsede. Hvis de ikke er gyldige, vil de ikke fremgå af Godkendttildrikkevand.dk  men på Udløbne godkendelser

I Danmark er det lovligt at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand, som enten er godkendt i den gældende danske, tyske, hollandske eller svenske ordning. Det betyder, at den sundhedsmæssige dokumentation kan bestå af enten:

  • en dansk GDV-godkendelse
  • en KTW-BWGL certificering i henhold til det tyske UBA (Umweltsbundesamt)
  • en hollandsk ATA-godkendelse/The Kiwa Water Mark
  • en svensk typegodkendelse fra enten RISE eller Kiwa Sverige

Virksomheder, der markedsfører og sælger byggevarer i kontakt med drikkevand, skal kunne forevise dokumentationen på forlangende.

GDV-ordningen er den danske godkendelsesordning for de sundhedsmæssige egenskaber for byggevarer i kontakt med drikkevand. GDV står for Godkendt til drikkevand.

Den frivillige branchedrevne VA-godkendelse indeholder en bedømmelse af en byggevares fysiske og mekaniske egenskaber.

VA-godkendelsen forholder sig til, om produkterne opfylder de danske krav, som er beskrevet i bygningsreglementet samt tilhørende normer og vejledninger.

Tidligere fandtes der også VA-godkendelser for de sundhedsmæssige egenskaber, men disse er udfaset med GDV-ordningen og er ikke længere gyldige.

  • Byggevarer udført af rustfrit stål-legeringerne EN 1.4000-1.4999 er fritaget kravet om godkendelse, men kan opnå en frivillig godkendelse.
  • Byggevarer udført af el- og varmforzinket stål/galvaniseret stål eller af rent kobber er ikke egnede til drikkevand i alle dele af landet, og kan derfor ikke godkendes. Din VVS-installatør kan rådgive dig om materialevalg, da det afhænger af vandtypen.
  • Vandinstallationer til varmt brugsvand, som eksempelvis et brusearmatur og tilhørende vandrør, er ikke til drikkevand og er derfor ikke omfattet af de sundhedsmæssige krav til drikkevand i Danmark.
  • Derudover er der en række produkter, som på forskellig vis kobles til drikkevandsinstallationen uden at være en fast del af installationen. Disse betragtes ikke som byggevarer i kontakt med drikkevand. Det er typisk kaffeautomater og isterningemaskiner, som i stedet er underlagt reglerne for fødevarekontaktmaterialer

Nikkel i byggevarer kommer fra processen, hvor man forkromer overfladen.

Hvis man har svær nikkelallergi, bør man undgå forkromede byggevarer og i stedet vælge byggevarer udført i rustfrit stål.

De fleste vandhaner i messing bliver forkromet, da det giver vandhanen en blank overflade.

Nogle boligejere overvejer at få installeret et blødgøringsanlæg i boligen for at begrænse behovet for f.eks. afkalkning af fliser og apparater. Et blødgøringsanlæg ændrer som udgangspunkt vandets kemiske sammensætning ved at reducere vandets naturlige indhold af bl.a. kalk og andre mineraler.

Man skal være opmærksom på, at nogle vandværker allerede blødgør vandet centralt de steder, hvor det er nødvendigt. Inden man installerer et blødgøringsanlæg i sit hjem, kan det derfor være en god idé at undersøge hos det lokale vandværk, om det er tilfældet.

Man skal desuden som forbruger være opmærksom på, at hvis man installerer et blødgøringsanlæg i sin bolig, så er det vigtigt, at det installeres og vedligeholdes korrekt, da det ellers kan ændre drikkevandskvaliteten ved taphanen.

Som forbruger kan man derfor også overveje, om blødgøring af vandet i hjemmet kan begrænses til den del af vandinstallationen, der vedrører det varme brugsvand, så drikkevandsinstallationen holdes fri af blødgøring.

Miljøstyrelsen oplyser, at blødgøring ved ionbytning med natrium fører til, at drikkevandets indhold af natrium øges, idet kalken fjernes og erstattes med natrium.

Drikkevand har et naturligt indhold af natrium i varierende mængder.

Ved installering af blødgøringsanlæg skal man være opmærksom på, at afhængig af blødgøringsgraden og drikkevandets naturlige indhold af natrium kan blødgøring resultere i, at kvalitetskravet for natrium i drikkevand overskrides.

På linket nedenfor finder du en liste over akkrediterede test organer i Europa.

Link til liste over akkrediterede europæiske test organer

Kontakt

GDV