Ansøgningspuljen til pårørendekonsulenter mv. på handicapområdet

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte aktiviteter, som yder vejledning, støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med handicap og derigennem styrke deres trivsel og livskvalitet.
Dette kan være i form af støtte til pårørendekonsulenter eller andre aktiviteter til gavn for målgruppen.

Se fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist var 1. juli 2021 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte aktiviteter, som yder vejledning, støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med handicap og derigennem styrke deres trivsel og livskvalitet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

Målgruppe

Pårørende til mennesker med handicap

Projektperiode

1. november. 2021 – 31. oktober. 2024

Hvad kan der søges støtte til?

Aktiviteter for pårørende.

Midler til fordeling

18,5 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§15.64.14.10.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgerne får svar på ansøgningen i september 2021.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i Excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. 

Senest opdateret 09-06-2023

Kontakt

Tilskudsadministration