Ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

Ansøgningspuljen skal styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem frivilligt socialt arbejde, ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Fordelte tilskud

Se listen over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 4. september 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet skal styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der er landsdækkende, har et landsdækkende sigte eller dækker et større geografisk område.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker med sociale problemstillinger eller i en svær livssituation.

Projektperiode

Projektperioden er den 1. december 2023 til den 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til afholdelse af sociale aktiviteter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer for målgruppen.

Midler til fordeling

Der er 11,19 mio. kr. til fordeling.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.50.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 8. august 2023.

Materialet fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023".

Senest opdateret 10-08-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Bjarke Kampp Hansen
bjkh@sbst.dk