De danske børnehuse

Børnehusene yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge. Indsatsen sker i et børnevenligt miljø med barnet i centrum.