Ansøgningspulje til social investeringspulje om fremskudt psykiatri

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kommuner, der indgår i et samarbejde med regioner om at omlægge praksis i retning mod en mere fremskudt psykiatriindsats.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 14. august 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kommuner, der indgår i et samarbejde med regioner om at omlægge praksis i retning mod en mere fremskudt psykiatriindsats. Med en fremskudt psykiatriindsats kan kommuner og regioner i samarbejde foretage en tidlig opsporing og psykiatrisk udredning af personer i hjemløshed med eventuelle ubehandlede psykiatriske lidelser i de omgivelser, som personen kender.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår i samarbejde med en region.

Der vil blive lagt vægt på, at der ved ansøgningstidspunktet er indgået samarbejdsaftale mellem den ansøgende kommune og regionen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der fremsendes en tidsplan herfor. 

Målgruppe

Målgruppen er mennesker i hjemløshed med ubehandlede psykiatriske lidelser. Omlægningen til en mere fremskudt psykiatriindsats kan omfatte kommunens samlede målgruppe af borgere i hjemløshed eller særlige delmålgrupper af mennesker i hjemløshed, herunder fx mennesker i langvarig hjemløshed, såkaldte ”gadesovere” eller brugere af herberg.

Projektperiode

1. oktober 2020 til 30. september 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Kommuner kan søge om støtte fra puljen til at omlægge praksis i retning af en mere fremskudt psykiatrisk indsats. Omlægningen skal ske i samarbejde med en region. Støtte kan ydes til etablering af nye partnerskaber eller videreudvikling af allerede eksisterende partnerskaber mellem kommuner og regioner. Det kan fx udmøntes i form af en opsøgende social- og sundhedsfaglig indsats på gadeplan, hvor borgere i hjemløshed og med psykiske vanskeligheder opspores og guides eller visiteres til psykiatrisk udredning og behandling, eller via en fremskudt psykiatrisk indsats på herberger, væresteder, krisecentre etc. For nærmere oplysninger henvises til ansøgningsvejledningen. 

Midler til fordeling

Der afsat i alt 12,7 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.46.70.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til kommuner, der indgår i et samarbejde med regioner om at omlægge praksis i retning mod en mere fremskudt psykiatriindsats. Med en fremskudt psykiatriindsats kan kommuner og regioner i samarbejde foretage en tidlig opsporing og psykiatrisk udredning af personer i hjemløshed med eventuelle ubehandlede psykiatriske lidelser i de omgivelser, som personen kender.

Senest opdateret 14-09-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested