Ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Ansøgningspuljens formål er, gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

FEAD logo

Ansøgningsfrist

d. 23. maj 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er, gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige sociale organisationer og NGO᾽er, eventuelt i samarbejde med kommunale institutioner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er de mest udsatte hjemløse personer. Målgruppen skal opholde sig lovligt i Danmark.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. juli 2019 til 31. december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne kan anvendes til opsøgende aktiviteter samt etablering og gennemførelse af konkrete aktiviteter i væresteder mv..

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 19,5 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.75.21.50.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 09-02-2022

Invitation

Invitation til deltagelse i EU's igangværende undersøgelse af anvendelsen af FEAD-midler

Invitationen gælder alle og undersøgelsen er tilgængelig på 23 sprog. 

Start undersøgelsen

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested