Ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige indsatser og metoder, med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

Ansøgningsfrist

29. juni 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige indsatser og metoder, med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed. Ved at kombinere ansøgernes praksisviden med forskningsviden, samt Social- og Boligstyrelsens viden om målgruppen, fagfeltet og den kommunale organisering, forventes indsatserne og metoderne i projektperioden udviklet til et niveau, hvor de efter projektophør kan afprøves og eventuelt udbredes til alle landets kommuner.

De udviklede indsatser og metoder skal bidrage til, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet og indgår i meningsfulde sociale fællesskaber. På længere sigt er det et formål, at målgruppen opnår en øget fastholdelse i og opnåelse af uddannelse og beskæftigelse. Indsatserne skal også bidrage til, at de unges problemer ikke forværres og formålet med ansøgningspuljen er dertil at tilbyde unge en målrettet støtte, der understøtter, at de på sigt kan fortsætte et liv uden eller med mindst mulig støtte.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år. Målgruppen er præget af et bredt spektrum af problemer, blandt andet ensomhed, angst, depression eller selvskadende adfærd. Der er tale om unge, der er for raske til at modtage psykiatrisk behandling, men som mistrives i en grad, hvor de belastes og begrænses i deres livsudfoldelse, og har brug for hjælp.

Projektperiode

1. oktober 2018 - 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Kommuner kan ansøge om midler til udgifter i forbindelse med videreudvikling og pilottestning samt til beskrivelse og dokumentation af de udvalgte indsatser til unge med psykisk sårbarhed.

Midler til fordeling

10,5 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 01-09-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested
frhy@sbst.dk