Puljen til implementering af DUBU eller tilsvarende it-system

Ansøgningspuljens midler skal bruges til at støtte kommunerne i at implementere DUBU eller tilsvarende it-system. Implementeringsstøtten vil kunne bestå af forskellige elementer som beskrevet i vejledningen.

Ansøgningsfrist

11. februar 2015 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens midler skal bruges til at støtte kommunerne i at implementere DUBU eller tilsvarende it-system. Implementeringsstøtten vil kunne bestå af forskellige elementer som beskrevet i vejledningen.

Fælles for elementerne i implementeringsstøtten er, at de skal hjælpe kommunerne til at realisere de opstillede målsætninger, der oprindelig blev opstillet for Digitalisering Udsatte Børn og Unge – DUBU. Herved skal kommunerne blive kvalificeret støttet i de forskellige implementeringsstadier, som de befinder sig i. Se uddybning i vejledningen.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Puljen kan søges af kommuner. 

Målgruppe

Implementeringsstøtten vil i praksis blive anvendt af kommunerne på området for myndighedssagsbehandling ift. børne-ungeområdet og vil være målrettet ledelses-, konsulent- og sagsbehandlerniveau.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes inden udløbet af 2015.

Hvad kan der søges støtte til?

Midler til køb af ekstern konsulentbistand, dvs. processtøtte til implementering af DUBU eller tilsvarende it-system, der anvender ICS som socialfaglig systematik.

Midler til fordeling

1 mio.kr. i 2015

Finanslovskonto

§ 15.25.11.40.

Senest opdateret 20-10-2020

Faglige spørgsmål

Julie Knutsen Worre