Ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Ansøgningspuljens formål er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og derhjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

5. november 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og derhjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og unge, som går i 0.-10. klasse i grundskolen eller tilsvarende. Målgruppen omfatter anbragte børn og unge i kommunens skoler. Alle anbragte børn og unge kan deltage – uanset anbringelsessted.

Børn og unge, der primært er anbragt på baggrund af nedsat funktionsevne, er ikke omfattet af projektet.

Projektperiode

1. januar 2020 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til aktiviteter forbundet med kvalificering og modning af indsatsen, herunder f.eks. udgifter til løn til læringskoordinatorer, læringsvejledere og fagpersoner, der skal bistå udredning af barnets faglige og kognitive niveau, deltagelse i udviklingsaktiviteter, projektledelse, dokumentation af indsatsen mv.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 20 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.26.21.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 21-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration