Ansøgningspulje til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner for udsatte børn og unge

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at børn og unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 22. september 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at børn og unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til godkendte delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personale på institutionen eller afdelingen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger. 

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge

Midler til fordeling

Der afsat i alt 1,1 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.15.60. (§ 15.75.20.70. frem til og med 2018).

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning ultimo oktober 2023. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Senest opdateret 28-06-2023
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk

Faglige spørgsmål

Rikke Nørregaard Carlson