Ansøgningspulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v.

Fordelt tilskud

Se listen over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

12. oktober 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem.

Projektperiode

1. januar 2024 – 30. juni 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Ansøgningspuljen dækker udgifter, der understøtter, at mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, får mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v.

Midler til fordeling

9,5 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.86.18.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet primo december 2023 .

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Senest opdateret 12-10-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Jacob Dalbram
Fuldmægtig
jacd@sbst.dk