Ansøgningspulje til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

24. oktober 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve metoder eller modeller til systematisk faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner og private leverandører i ældreplejen herunder selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejeenheder, hvor der arbejdes med mennesker med kognitive svækkelser.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere og ledere i ældreplejen, som arbejder med mennesker med kognitive svækkelser.

Projektperiode

1. februar 2024 til 30. juni 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til forskellige aktiviteter, som arbejder med at forebygge og nedbringe omsorgstræthed og forråelse.

I inspirationsmaterialet er der konkrete eksempler på metoder, modeller og lignende samt henvisninger til, hvor man kan søge mere information. Fokus kan både være direkte på medarbejderne for eksempel ved supervision, men vil også kunne være på at øge den enkelte borgers trivsel – som dermed vil påvirke arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejder ved eksempelvis at arbejde systematisk med beboerkonferencen eller lignende metoder til at styrke den faglige refleksion.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 22,8 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. 

Finanslovskonto

§ 15.86.17.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Senest opdateret 15-12-2023
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk

Faglige spørgsmål

Marcus Gerlach Sørensen
tilskudsforvaltning@sbst.dk