Ansøgningspulje til understøttelse af demensvenligt samfund

 

Præcisering af aktiviteter 

Social- og Boligstyrelsen har modtaget en del henvendelser vedrørende de regionale og større landsdækkende aktiviteter, hvorfor det præciseres, at der kan ydes støtte til aktiviteter, der har en geografisk spredning, som går udover én enkelt kommunes grænser. Projektets aktiviteter skal således gennemføres i mindst to kommuner.

Ansøgningsfrist

Den 1. november 2021 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at skabe et mere demensvenligt samfund, indsamle viden om demens og udbrede kendskabet til demens i samfundet, så mennesker med demens og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og venlighed. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til organisationer, private aktører og kommuner (eventuelt i samarbejde), der har kendskab til målgruppen. Der kan i forbindelse med ansøgningen etableres partnerskaber eller indgås samarbejde med andre aktører, herunder på tværs af sektorer. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker med demens og deres pårørende, der kan have gavn af de regionale og landsdækkende aktiviteter, der styrker et demensvenligt samfund. 

Projektperiode

Fra den 31. december 2021 til den 31. december 2023. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan fra ansøgningspuljen ydes tilskud til udgifter relateret til at skabe et mere demensvenligt samfund, indsamle viden om demens samt udbrede kendskabet til demens i samfundet. 

Midler til fordeling

41,2 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.85.65.30. 

Tidshorisont

Der kan forventes svar på ansøgningen i december 2021.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. 

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Maria Damholdt Jørgensen
mdjo@sbst.dk