Ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

1. november 2021 kl. 12:00  

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. 

Målgruppe

Målgruppe er borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem. 

Projektperiode

Den 31. december 2021 til den 31. december 2023. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan fra ansøgningspuljen ydes tilskud til udgifter relateret til udvikling og afprøvning af nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Der kan blandt andet ydes tilskud til vikardækning i forbindelse med at medarbejdere, projektleder, ledelse mv. deltager i uddannelse, udvikling, projektorganisering mv. Endvidere kan der ydes tilskud til aflønning af medarbejdere, som er direkte tilknyttet projektet, dvs. projektorganisationen og medarbejdere i driften, som indgår direkte i projektarbejdet.  

Midler til fordeling

169,5 mio. kr. Puljen kan blive forhøjet efter udmelding.  

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.85.65.20.  

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar på ansøgning i december 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. 

Senest opdateret 14-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Maria Damholdt Jørgensen