Ansøgningspulje vedrørende partnerskab om udsatte grønlændere og bedre misbrugsbehandlingsmetoder

Ansøgningspuljens formål er at understøtte, at sociale tilbud bliver mere kvalificerede til at arbejde med udsatte grønlænderes særlige behov og kompleksiteten af deres problemstillinger.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

11. maj kl. 12:00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte, at sociale tilbud bliver mere kvalificerede til at arbejde med udsatte grønlænderes særlige behov og kompleksiteten af deres problemstillinger. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner og frivillige sociale foreninger og organisationer.

Målgruppe

Udsatte grønlændere 

Projektperiode

1. juni 2022 til 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til bl.a. løn, konsulenthonorarer, transport og aktiviteter.  

Midler til fordeling

25,5 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.77.10.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar primo juni 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 29-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration