Ansøgningspuljen til fremskudt behandling til de mest udsatte borgere med stofmisbrug

Ansøgningspuljens formål er at gøre stofmisbrugsbehandling mere tilgængelig for de mest udsatte borgere gennem tilpasning og implementering af en model for fremskudt behandling.

Fordelte tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud 2023 her

Ansøgningsfrist

21. august 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at gøre stofmisbrugsbehandling mere tilgængelig for de mest udsatte borgere gennem tilpasning og implementering af en model for fremskudt behandling.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er de mest udsatte borgere, herunder borgere i hjemløshed, med et aktivt stof-misbrug.

Projektperiode

1. Oktober 2023 til 31. december 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter forbundet med tilpasning og implementering af modellen.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 11,4 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.43.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i september 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt informationsmøde den 13. juni 2023.

Materiale fra informationsmødet findes under "Materiale 2023".

Senest opdateret 26-09-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
Fuldmægtig
chos@sbst.dk

Christina Lykke Kaldahl
Specialkonsulent
chka@sbst.dk