Ansøgningspuljen til udvikling og udbredelse af interventionsmodel til voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

Formålet er at udvikle og udbrede en interventionsmodel, der understøtter, at flere voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden på et tidligere stadie end ellers.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

29. april 2022.

Formål

Formålet er at udvikle og udbrede en interventionsmodel, der understøtter, at flere voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer, får hjælp til at komme ud af volden på et tidligere stadie end ellers. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til frivillige foreninger eller organisationer, som har et eksisterende, specialiseret tilbud til voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Ansøger skal indgå i et samarbejde med en politikreds og 1-4 kommuner i politikredsen.

Ansøger kan søge fra en sammenslutning af frivillige foreninger og organisationer (et konsortium). 

Målgruppe

Målgruppen er voksne, der er udsat for vold i nære relationer, og voksne udøvere af vold i nære relationer.

Projektperiode

1. august 2022 til 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til dækning af projektrelaterede udgifter til udvikling og implementering af interventionsmodellen, der gennemføres i et samarbejde mellem ansøger, politikreds og 1-4 kommuner. Eksempelvis gives støtte til projektledelse, lønnede medarbejdere, der bidrager til opsporing, indsats, opfølgning samt deltagelse i evalueringsaktiviteter.  

Midler til fordeling

11,3 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.33.10. 

Tidshorisont

Ansøgere vil modtage svar i juni måned 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder budgetnoter og bilag, der skal vedlægges. I bilag skal vedlægges en underskrevet samarbejdsaftale mellem ansøger og den politikreds, der indgår i projektet, samt en underskrevet samarbejdsaftale mellem ansøger og kommune for hver af de kommuner, der indgår i projektet. Derudover kan der vedlægges supplerende bilag med dokumentation for ansøgers eksisterende, specialiserede tilbud, samt en tids- og aktivitetsplan for projektet.

Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 18-08-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo