Ansøgningspulje til styrket økonomi- og gældsrådgivning

Ansøgningspuljens formål er at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning, der hjælper socialt udsatte borgere med gældsproblemer og kan indebære udgående og forebyggende rådgivningstilbud til særligt udsatte målgrupper.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 4. maj 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning, der hjælper socialt udsatte borgere med gældsproblemer og kan indebære udgående og forebyggende rådgivningstilbud til særligt udsatte målgrupper.

Initiativet skal bidrage til at flere, herunder unge, skal have adgang til gældsrådgivning af høj kvalitet, og at gældsrådgivningerne skal bygge bro og samarbejde med relevante kommuner, myndigheder og andre civilsamfundsindsatser om en helhedsorienteret, tidlig og forebyggende indsats.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige sociale foreninger og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, der yder gratis, fortrolig og uvildig rådgivning.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb samt særlige målgrupper, som fx unge med begyndende spillegæld eller andre borgere, der befinder sig i en svær økonomisk situation, og samtidig skal håndtere livskriser som fx skilsmisse og spørgsmål om forældremyndighed.

NY Projektperiode

1. juni 2020 til 31. oktober 2023 (tidligere 1. juni 2020 til 31. maj 2023)

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter til nye eller eksisterende projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning til særligt udsatte målgrupper.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 49,5 mio. kr. i perioden 2020-2023 til ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.75.30.10. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon.

Når du vil sende ansøgningen, skal du klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via e-bBoks kan uploade din ansøgning, medfølgende evt. bilag.

Senest opdateret 06-04-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested