Ansøgningspuljen til midlertidig støtte til kapacitetstilpasning på natcaféer

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til natcafeer, der har et finansieringsbehov efter Social- og Ældreministeriets præcisering af praksis for takstfinansiering af § 110-tilbud.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Den 25. april 2022 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til natcafeer, der har et finansieringsbehov efter Social- og Ældreministeriets præcisering af praksis for takstfinansiering af § 110-tilbud. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er private tilbud, der driver natcafeer i relation til et § 110-tilbud.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte borgere, der mangler et sted at overnatte.

Projektperiode

1. januar 2022 – 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Relevante udgifter i forbindelse med videreførelse af eksisterende pladser på tilbuddet.

Midler til fordeling

3,98 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. e.

Finanslovskonto

§ 15.75.28.80.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning i maj 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Ansøges der via Tilskudsportalen skal budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes på fanen "Projektets indhold" i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (indtastes direkte i Tilskudsportal)

Senest opdateret 29-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Sten Barsøe