Ansøgningspulje til ICM-støtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed (Genudmelding)

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle en indsats med Intensive Case Management (ICM) for unge, herunder unge med grønlandsk herkomst, mellem 17 og 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Fordelte tilskud

Se listen over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

28. september 2023 kl. 12.00.

Formål

At udvikle en indsats med Intensive Case Management (ICM) for unge, herunder unge med grønlandsk herkomst, mellem 17 og 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Landets kommuner.

Det forventes, at der gives støtte til fire til seks kommuner i ansøgningspuljen.

Målgruppe

Unge, herunder unge med grønlandsk herkomst, mellem 17 og 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2023 til 31. december 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udgifter til løn, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i Social- og Boligstyrelsens kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, dokumentation, samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med udviklingen af indsatsen. 

Midler til fordeling

17,2 mio. kr.

Udbetaling af tilskud 

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.28.70.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere får svar på deres ansøgning i oktober 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag.

Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge 

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, samt øvrige bilag. 

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde 

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 14. juni 2023.

Materiale fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023".

Der gøres opmærksom på præcisering af det borgermæssige caseload i vejledningens afsnit 7.3 ”Den specialiserede støttemetode ICM".

Senest opdateret 30-10-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Lene Hedegaard Kofoed