Ansøgningspulje til Investering i civilsamfundets rolle under en styrket implementering af Housing First

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

12. august 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at styrke civilsamfundets rolle i at understøtte målgruppens vej til egen bolig med udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Civilsamfundsorganisationer eller selvejende institutioner, som driver allerede etablerede § 110-boformer efter serviceloven.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med organisationens/kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Projektperiode

1. november 2024 til 31. december 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, der understøtter Housing First tilgangen herunder faglig udvikling og opkvalificering i Housing First-tilgangen. Der kan ligeledes søges om støtte til aktiviteter, der fremmer borgerens vej ud af hjemløshed og over i egen bolig.

Midler til fordeling

24,8 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.75.28.40.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i september 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et gratis informationsmøde om ansøgningspuljen den 13. juni 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 14-06-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Helene Werenberg
hewe@sbst.dk

Lene Kofoed
tilskudsforvaltning@sbst.dk