Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere

Puljens formål er, at flere stofmisbrugere kan opretholde stoffrihed med den støtte, som oprettelsen af SMART Recovery selvhjælpsgrupper i Danmark, giver dem.

Ansøgningsfrist

27. september 2013 kl. 12.00. 

Formål

Puljens formål er, at flere stofmisbrugere kan opretholde stoffrihed med den støtte, som oprettelsen af SMART Recovery selvhjælpsgrupper i Danmark, giver dem.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige foreninger og enkeltpersoner.

Målgruppe

Målgruppen er personer, som har været i stofmisbrugsbehandling og som ønsker støtte og netværk med henblik på at fastholde deres behandlingsresultater. Målgruppen kan evt. omfatte personer i stabil substitutionsbehandling uden brug af illegale rusmidler.

Projektperiode

01.10.2013 – 31.10.2016.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan udelukkende søges støtte til udvikling og oprettelse af selvhjælpsgrupper, som arbejder med SMART Recovery konceptet med den hensigt at støtte målgruppen i på lang sigt at opnå varig stoffrihed.

SMART Recovery konceptet indebærer oprettelse af selvhjælpsgrupper, som faciliteres af en ansat professionel frivilligkoordinator og trænede frivillige facilitatorer med det formål, at fastholde en opnået stoffrihed blandt deltagerne i grupperne. Grupperne er baseret på kognitive principper, men trækker på flere veldokumenterede teknikker.

Midler til fordeling

10,3 mio.kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.26.40 Social indsats for stofmisbrugere.

Senest opdateret 06-04-2020

Kontakt

Tilskudsadministration