Ansøgningspulje om Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge hjemløse eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats.

Ansøgningsfrist

28. august 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge hjemløse eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats.   

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner eller frivillige og private organisationer, eller kommuner der indgår i samarbejde med frivillige og private organisationer.

Målgruppe

Målgruppen er unge borgere fra 18 til 30 år, der er i risiko for at ende i hjemløshed eller der lever i hjemløshed.   

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Projekter, hvor der udvikles nye former for midlertidige boliger til målgruppen samt en fremskudt social indsats, der imødekommer og tilgodeser målgruppens behov og komplekse sociale problemstillinger. Der kan ydes støtte til aktiviteter og rådgivningstilbud målrettet målgruppen, lønudgifter, køb af inventar til midlertidige boliger, oprettelse og køb / drift af natsengepladser samt for kommuner i visse tilfælde dækning af hudlejeudgifter ved midlertidige boligløsninger mv.

Midler til fordeling

11,5 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.21.70.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo