Ansøgningspulje om støtte til at kvalificere rådgivning til unge i prostitutionslignende relationer

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der tilbyder en målrettet og kvalificeret rådgivning og støtte til unge i alderen 15 til 30 år.

Ansøgningsfrist

18. juni 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der tilbyder en målrettet og kvalificeret rådgivning og støtte til unge i alderen 15 til 30 år.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

  • Frivillige og private organisationer, der tilbyder rådgivning og støtte til unge, samt frivillige og private organisationer med viden om unge i prostitutionslignende relationer.  
  • Frivillige eller private organisationer, der vælger at indgå i et samarbejde eller partnerskab, hører også inden for ansøgerkredsen.

Målgruppe

Målgruppen er unge mænd og kvinder mellem 15 til 30 år, der er i risiko for eller indgår i prostitutionslignende relationer.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. september 2019 til 31. august 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Projekter, hvor der tilbydes en målrettet, kvalificeret rådgivning og støtte til unge om prostitutionslignende relationer. Der kan søges om støtte til en opsøgende indsats, rådgivningen og støtte til målgruppen, kompetenceudvikling af medarbejdere, der indgår i rådgivningen, samt projektledelse, kontorhold mv.

Midler til fordeling

10,0 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.12.40.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo