Ansøgningspulje til udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne

Ansøgningspuljen er til at færdigudvikle en model for Traume-Bevidst Tilgang (TBT) i arbejdet med socialt udsatte voksne i kommuner og sociale tilbud.

Fordelte tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud her.

Ansøgningsfrist

24. oktober 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne og færdigudvikle Traume-Bevidst Tilgang i sociale tilbud og i den kommunale forvaltning til et niveau, hvor tilgangen er klar til at blive systematisk afprøvet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte voksne, som kan have traumer, og som er i kontakt med en kommunal myndighedsafdeling eller et socialt tilbud efter SEL §§ 82-104 eller §§ 107-110.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til udgifter til deltagelse i modningsprojekter, herunder lønudgifter, fx frikøb af medarbejdere, aktiviteter, projektstyring mv.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen har 11,8 mio. kr. til fordeling til projekter.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.26.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 12. september 2023.

Se materiale fra informationsmødet under "Materiale 2023".

Senest opdateret 28-11-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
chos@sbst.dk