Ansøgningspuljen til modning af intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd

Ansøgningspuljens formål er at modne en indsats der giver unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd muligheder for at indgå i og profitere af de ordinære indsatser omkring uddannelse og beskæftigelse til et niveau hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet eller udbredt jf. Strategi for udvikling af den Sociale Indsats (se pjecen ”Sociale indsatser, der virker).

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her. 

Ansøgningsfrist

Den 12. oktober 2022 kl.12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne en indsats der giver unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd muligheder for at indgå i og profitere af de ordinære indsatser omkring uddannelse og beskæftigelse til et niveau hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet eller udbredt jf. Strategi for udvikling af den Sociale Indsats (se pjecen ”Sociale indsatser, der virker).

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge fra 14 til og med 22 år, som er præget af omfattende og komplekse problemer og udadreagerende adfærd og som kan indgå i et struktureret gruppeforløb med intensiv støtte.

Projektperiode

d. 1. december 2022 – d. 30. september 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til bl.a. løn, konsulenthonorarer, transport og aktiviteter.

Midler til fordeling

10 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

15.75.06.25

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgerne får svar på ansøgningen i november 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budget skal indtastes direkte i Tilskudsportalen. 

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. 

Senest opdateret 29-08-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Simon Lysdahl Tofft