Ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Ansøgningspuljens formål er at støtte overgangen til et selvstændigt voksenliv for anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre, at de unge kommer i egen bolig og i gang med uddannelse og beskæftigelse.

Ansøgningsfrist

2. marts 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte overgangen til et selvstændigt voksenliv for anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre, at de unge kommer i egen bolig og i gang med uddannelse og beskæftigelse.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i alderen 18-22 år, der er omfattet af efterværn i § 76 i lov om social service. Det vil sige unge, som umiddelbart inden det fyldte 18 år er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson. Målgruppen omfatter også unge i alderen 18-22 år, der er i efterværn eller har takket nej til efterværn.

Der skal ifølge servicelovens § 68, stk. 12, træffes afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse senest seks måneder forud for ophør af anbringelsen ved det fyldte 18. år. Indsatser vedr. efterfølgende efterværn målrettet de unge i denne periode er også omfattet af ansøgningspuljen.

Målgruppen for ansøgningspuljen omfatter også unge, som er anbragt uden for kommunen. Det enkelte projekt kan dog målrettes de unge, som har ophold i kommunen.

Projektperiode

Projektperioden er fra den 1. maj 2018 - 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til dækning af udgifter til løn til projektets medarbejdere, honorar til konsulenter, aktiviteter, efteruddannelse, formidling mv.

Midler til fordeling

Der er 43 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 01-09-2020

Kontakt

Tilskudsadministration