Ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger

Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og pilotteste, en modificeret ACT-indsats, som bygger på ACT-metoden, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.

Ansøgningsfrist

2. september 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og pilotteste, en modificeret ACT-indsats, som bygger på ACT-metoden, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.
 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte borgere fra 18 år og opefter med komplekse problemstillinger. Det kan være borgere med svære psykosociale problemstillinger, fx psykiske lidelser og samtidigt misbrug, hjemløshed, manglende tilknytning til beskæftigelses- og uddannelsessystemet eller andre sociale problemstillinger.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2019 til 30. juni 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til udgifter til deltagelse i kompetenceudvikling, lønudgifter, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i Social- og Boligstyrelsens kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, dokumentation, samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med at udvikle og modne indsatsen.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 9,0 mio. kr. til ansøgningspuljen. Det forventes, at tre til fem kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Senest opdateret 09-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested