Ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge § 15.74.16.10

Formålet med initiativet er, at psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år får let adgang til at tale med voksne om de udfordringer, de unge oplever.

Ansøgningsfrist

29. maj 2017 kl. 12.00.

Formål

Formålet med initiativet er, at psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år får let adgang til at tale med voksne om de udfordringer, de unge oplever. En sådan indsats forventes at medvirke til, at de unge føler sig bedre rustet til at håndtere deres situation og derved forebygge, at deres problemer forværres. Herudover forventes det, at flere psykisk sårbare unge, som har behov for særlig støtte, kommer tidligere i kontakt med de rette behandlingstilbud eller lignende.

Mange unge oplever, at livet er svært på forskellige måder og kan have behov for at tale med en voksen, der har tid og lyst til at lytte og hjælpe den unge videre. Den unge kan fx opleve ensomhed, tristhed, kærestesorger, præstationspres, stress eller familieproblemer. For nogle unge opleves de forskelligartede og ofte omfattende krav til voksenlivet også svære at håndtere og leve op til.
Mange unge har enten ikke en voksen i sit eget netværk at tale med eller føler sig ikke tryg ved at tale med voksne, som de kender i forvejen, og som måske kender deres familie og venner. De kan således få behov for at tale med en voksen, som de ikke kender, om deres udfordringer. For nogle unge er det tilstrækkeligt at tale med en voksen en eller flere gange, mens der i andre tilfælde er tale om tungere eller mere komplekse problemstillinger, som kræver, at den unge hjælpes videre til en professionel støtte eller indsats f.eks. i kommunalt eller i regionalt regi.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige organisationer/foreninger mv.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år.

Projektperiode

1. juli 2017 – 31. december 2019. 

Midler til fordeling

Der er 9,8 mio.kr. til fordeling i 2017.

Finanslovskonto

§ 15.74.16.10.

Senest opdateret 01-09-2020

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested