Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Herunder kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist den 31. maj 2024 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige ulønnede indsats, og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede borgere eller borgere i en svær livssituation.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde med målgruppen. 
 
Enkeltpersoner, regioner og kommuner samt øvrige myndighedslignende konstruktioner f.eks. menighedsråd er ikke omfattet af ansøgerkredsen. 
 
OBS: Ansøgere med tilknytning til henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM’s Sociale Arbejde skal gøre brug af den særskilte pulje i tilskudsportalen tilknyttet finanslovskonto § 15.71.47.20.
 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker, der er socialt truet eller i en svær livssituation. 

Projektperiode

1. oktober 2024 til 30. september 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter til projekter eller indsatser, der fremmer frivilligt socialt arbejde.  

Ansøgere kan søge om tilskud inden for følgende fire kategorier:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 51,3 mio. kr. til fordeling i 2024.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.71.47.10. og § 15.71.47.20.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning i september 2024. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 2. maj.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 15-05-2024