Ansøgningspulje til flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

 

Ansøgningsfrist

Den 8. maj 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicaps deltagelse i sociale fællesskaber, herunder som frivillige, og bl.a. mindske ensomhed.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå. Dvs. organisationer af en vis størrelse, som samtidig har et bredt kendskab og kontakt til det lokale foreningsliv og kan varetage en understøttende funktion over for de lokale foreninger i samme grad som et frivilligcenter. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicap.

Projektperiode

1. september 2024 til 31. december 2028.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til etablering og drift af partnerskabet.

Midler til fordeling

14,6 mio. kr

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalsvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.71.11.10.

Tidshorisont

Der kan forventes svar på ansøgningen i juni 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budgettet skal udfyldes i den medfølgende skabelon og vedlægges ansøgning. 

Der skal, udover ansøgningsskema og budgetskema, indsendes et bilag i form af en tilkendegivelse/samarbejdsaftale med kommunen.  

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholder et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 10. april 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Se spørgsmål og svar fra informationsmødet den 10. april 2024 under Materiale 2024. 

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2022 her

 

Senest opdateret 24-04-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Iben Sand Olesen
ibol@sbst.dk

Lene Hedegaard Kofoed
tilskudsforvaltning@sbst.dk