Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI)

Ansøgningspuljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Fordelt tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud for 2023 her.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 22. august 2023 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, frivillige foreninger, selvejende institutioner og enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet etableringsår.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Projektperiode

1. december 2023 – 30. november 2025.  

Hvad kan der søges støtte til?

Etablering af et frivilligcenter.

Midler til fordeling

Der er 1,88 mio. kr. til fordeling.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.71.03.20.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøger modtager svar på deres ansøgning i september 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i Excel-skemaet. 

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. 

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 7. august 2023.

Materiale fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023".

Senest opdateret 10-08-2023
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk

Faglige spørgsmål

Sten Barsøe
Fuldmægtig
sbar@sbst.dk

Katja Rasmussen
Socialfaglig konsulent
kara@sbst.dk