Ansøgningspulje til mestringsindsats til søskende til børn med handicap

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en gruppebaseret, systematisk mestringsindsats målrettet søskende til børn med handicap, således at barnet uden handicap bedre kan håndtere og imødegå udfordringer i livet, og at forældre bedre kan støtte op om børnene.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

22. april 2022 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en gruppebaseret, systematisk mestringsindsats målrettet søskende til børn med handicap, således at barnet uden handicap bedre kan håndtere og imødegå udfordringer i livet, og at forældre bedre kan støtte op om børnene. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til landets kommuner. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i alderen 8 til 16 år, der ikke selv har et handicap, og som er søskende til et barn/børn med handicap, herunder udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Den sekundære målgruppe er forældrene som deltager i interventionen. 

Projektperiode

1. juni 2022 til 31. december 2024 

Hvad kan der søges støtte til?

Omkostninger forbundet med deltagelse i afprøvning af indsatsen, herunder udgifter evt. frikøb af medarbejdere til deltagelse i undervisning, koordinator-/tovholderfunktioner, aktiviteter, evalueringsarbejdet mv. 

Tilskudsberettigede udgiftsposter fremgår af bekendtgørelse og vejledning. 

Midler til fordeling

10,2 mio. kr. til fordeling til seks til otte kommuner 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.64.16.10. 

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar ultimo maj 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 29-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration