Ansøgningspulje til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til initiativer, der støtter borgere med handicap, og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Ansøgningsfrist

26. september 2018 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til initiativer, der støtter borgere med handicap, og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer.

Målgruppe

Borgere med handicap og evt. deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Projektperiode

Projektperioden er fra 01 december 2018 til 31 december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektudgifter i relation til projektet, herunder f.eks.:

  • Støtte til lokale bisidderordninger og lokale udrykkerkorps, som kan besøge botilbud, aktivitets- og samværstilbud mv. og orientere om retssikkerhed, klagemuligheder mv.,
  • Lokale kampagnerLokale kampagner
  • Informationsmateriale
  • Samarbejdsprojekter, hvor kommunale myndigheder og lokale handicapråd eller lokale interesseorganisationer i fællesskab udarbejder udbyggede klagevejledninger e.l..

Beløbsgrænse for materialeanskaffelser

Der gøres opmærksom på, at beløbsgrænsen for materialeanskaffelser ifm. projekterne er blevet hævet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. efter bekendtgørelsen har været i høring.

Midler til fordeling

6,0 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.64.02.20.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration