Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Ansøgningsfrist

14. september 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og/eller Master i udsatte børn og unge (MBU).

Målgruppe

Målgruppen er undervisere på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU).

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til, at undervisere på henholdsvis diplom- og masteruddannelsen kan gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter af relevans for undervisningen på uddannelsen.

Midler til fordeling

3,5 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.16.01.20.

Bilag

Bemærk at budgetskema 1, som ligger på puljens side på Tilskudsportalen, skal udfyldes og vedhæftes ved indsendelse af ansøgningen. Når ansøgningen skal indsendes, skal ansøger desuden angive det samlede ansøgte beløb i det elektroniske budgetskema. Det samlede beløb indtastes i projektets første måned. Beløbet, som er angivet i det elektroniske budgetskema, skal være i overensstemmelse med beløbet, som er angivet i det vedhæftede budgetskema.

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Senest opdateret 27-11-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Marie Kaas