Ansøgningspuljen til netværksskabende aktiviteter med faglig støtte til plejefamilier og/eller anbragte børn

Formålet er at støtte netværksskabende aktiviteter med faglig støtte for plejefamilier og anbragte børn, så plejefamilier kan dele deres tanker og oplevelser med andre, som forstår den særlige opgave, det er at være plejefamilie, og så anbragte børn kan dele deres oplevelser med andre anbragte børn.

Specificering af ansøgerkreds: 
Enkelte institutioner - herunder døgninstitutioner - kan søge uanset ejerforhold.

 Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud

Ansøgningsfrist

Ny ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12:00.

Formål

Formålet er at støtte netværksskabende aktiviteter med faglig støtte for plejefamilier og anbragte børn, så plejefamilier kan dele deres tanker og oplevelser med andre, som forstår den særlige opgave, det er at være plejefamilie, og så anbragte børn kan dele deres oplevelser med andre anbragte børn.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Organisationer, døgninstitutioner og opholdssteder m.v., der allerede tilbyder, eller ønsker at tilbyde, netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og anbragte børn.

Enkelte institutioner - herunder døgninstitutioner - kan søge uanset ejerforhold.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er henholdsvis plejefamilier og/eller anbragte børn. Plejefamilier er defineret som plejeforældrene. Dette udelukker dog ikke, at plejeforældrenes egne børn vil kunne deltage i aktiviteter sammen med plejeforældrene, hvis det giver mening i forhold til det konkrete projekt.

Projektperiode

01-10-2022 til 31-12-2024

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til netværksskabende aktiviteter med faglig støtte til plejefamilier og/eller anbragte børn.

Midler til fordeling

7,275 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

 

Finanslovskonto

§15.26.27.10.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar i september 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Ansøges der via Tilskudsportalen skal budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Senest opdateret 12-07-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Jacob Dalbram