Ansøgningspuljen til modning af skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd (Genudmelding)

Ansøgningspuljens formål er at udvikle (modne) en indsats, der styrker forældre og klassefællesskaber, så børn fra 9-14 år med udadreagerende adfærd kan bevare tilknytningen til deres hverdagsliv ift. skolegang.

Fordelte tilskud

Se listen over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

1. december 2022 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udvikle (modne) en indsats, der styrker forældre og klassefællesskaber, så børn fra 9-14 år med udadreagerende adfærd kan bevare tilknytningen til deres hverdagsliv ift. skolegang.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge fra 9-14 år, der udviser adfærd, der opleves som aggressiv eller voldsom for omgivelserne.

Projektperiode

1. januar 2023 til 31. december 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte fra ansøgningspuljen til udgifter til deltagelse i kompetenceudvikling, opstartsaktiviteter, lokale og tværkommunale aktiviteter, lønudgifter til projektledelse, ekstra timer til ressourcevejleder og gruppeleder samt frikøb af ledere og medarbejdere mv.

Midler til fordeling

10 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.26.21.23.

Tidshorisont

Der forventes svar på ansøgningerne i december.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet udfyldes og vedhæftes på portalen.

Kontakt

Tilskudsadministration