Ansøgningspulje til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

Ansøgningspuljens formål er at understøtte arbejdet med at forbedre forældrekompetencer hos forældre til anbragte børn og at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og deres forældre og derigennem sikre mere stabile anbringelser og en eventuel tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordeling af tilskud her

Ansøgningsfrist

30. oktober 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte arbejdet med at forbedre forældrekompetencer hos forældre til anbragte børn og at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og deres forældre og derigennem sikre mere stabile anbringelser og en eventuel tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er forældre til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, som er anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution/ opholdssted af primært sociale årsager.

Projektperiode

1. januar 2020 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om midler fra ansøgningspuljen til aktiviteter forbundet med modningen af indsatsen målrettet forældre til anbragte børn, herunder udgifter til kompetenceudvikling, deltagelse i udviklingsaktiviteter, projektledelse, dokumentation af indsatsen mv.

Midler til fordeling

11 mio. kr.

Finanslovskonto

15.26.21.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 21-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration